ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

6.8.1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА "Вивчення мікроскопа та вимірювання мікрооб'єктів"

Мета роботи: Вивчення мікроскопа та способів роботи з ним. Вимірювання геометричних розмірів мікроскопічних об'єктів.

Прилади та матеріали: мікроскоп біологічний, освіт­лювач, об'єкт-мікрометр, дифракційна решітка, мікро­об'єкт.

Контрольні питання для підготовки до лабораторної роботи

1. Формула лінзи. Збільшення лінзи. Аберації лінз - сферична, хроматична, астигматизм.

2. Центрована оптична система (ЦОС).

3. Оптична система та будова біологічного мікроскопа. Формула збільшення мікроскопа.

4. Межа розрізнення, роздільна здатність, корисне збільшення мікроскопа.

5. Деякі спеціальні засоби мікроскопії: імерсійний мікроскоп, ме­тод темного поля, метод фазового контрасту, мікрофотографія.

Додаткова література

1. Ливенцев Н.М. Курс физики. — М.: Вьісшая школа, 1978. — Ч. 1.

2. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. - М.: Вьісшая школа, 1996.


8002928980506360.html
8002995633824522.html

8002928980506360.html
8002995633824522.html
    PR.RU™