Графоаналітичний розрахунок витрат тепла і повітря на сушіння.

Для розрахунку слід побудувати процес 0-1-2 на І-х діаграмі.

Для теоретичної сушарки наносять точку 0 (на перетині х0 та 0 ). Далі проводять вертикаль (х0 = х1 ) до перетину із заданою температурою t1 після калориферу ( тобто визначають положення точки 1). Далі по лінії І=const проводять пряму до перетину з ізотермою t2 (температура відпрацьованого повітря після сушарки), або з лінією 2= const, отримуючи точку 2.

Розраховують та , а далі

і де кількість випаровуваної вологи. W − визначається з матеріального балансу по матеріалу

Для дійсної сушарки точки 0 і 1 наносять аналогічно. Далі щоб вибрати напрямок лінії сушіння розраховують внутрішній баланс сушарки (рівняння прямої лінії)

Вибираємо довільно х і підраховуємо І=І1+Δ(x-x1).

Проводимо пряму через точки 1і ту, що визначається координатами (І, х), до перетину з ізотермою t2, або з лінією 2= const і одержуємо точку 2.

І Для розрахунку l.

Для розрахунку qк.

qд − вибираємо виходячи з умов внутрішнього балансу сушарки.


8004018781324696.html
8004065127819688.html

8004018781324696.html
8004065127819688.html
    PR.RU™