Теперішня вартість податкової економії для альтернативних методів нарахування амортизації

Задача 7. Амортизація

Змоделювати процес амортизації вартості окремого об’єкта основних засобів підприємства із застосуванням можливих методів нарахування амортизації[1] і обґрунтувати вибір найвигіднішого із них, якщо відомо:

· об’єкт основних засобів належить до групи 4 – машини та обладнання;

· строк корисного використання (експлуатації) об’єкта – 5 років;

· первісна вартість об’єкта – 5000 грн;

· ліквідаційна вартість об’єкта – 250 грн;

· дисконтна ставка – 20%.

Розв’язок:

1. Обчислюємо вартість, яка амортизується:

Вартість, яка амортизується = Первісна вартість – Ліквідаційна вартість

ВА = 5000 – 250 = 4750 (грн)

2. Моделюємо нарахування амортизації із застосуванням прямолінійного методу

Прямолінійний метод нарахування амортизації

Рік Амортизація Залишкова вартість[2]
Усього ×

Річна сума амортизації (А) =Вартість, яка амортизується / Строк корисного використання

А = 4750/5 = 950

Залишкова вартість

1-й рік – 5000 - 950 = 4050

2-й рік – 4050 – 950 = 3100

3-й рік – 3100 - 950 = 2150

4-й рік – 2150 – 950 = 1200

5-й рік – 1200 – 950 = 250

3. Моделюємо нарахування амортизації із застосуванням методу зменшення залишкової вартості

Метод зменшення залишкової вартості

Рік Амортизація Залишкова вартість
2253,6 2746,4
1237,9 1508,5
679,9 828,6
373,5 455,1
205,1 250,0
Усього 4750,0 ×

Річна сума амортизації = залишкова вартість * норма амортизації (НА);

де НА – норма амортизації;

ЛВ – ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів;

ПВ – первісна вартість об’єкта основних засобів;

СКВ – строк корисного використання (експлуатації) об’єкта.

Норма амортизації згідно з формулою становить:

А1 = ПВ * НА =5000*0,4507 = 2253,6

Залишкова вартість1 = 5000 – 2253,6 = 2746,4

А2 = 2746,4 * 0,4507 = 1237,9

ЗВ2 = 2746,4 – 1237,9 = 1508,5

А3= 1508,5 * 0,4507 = 679,9

ЗВ3 = 1508,5 – 679,9 = 828,6

А4= 828,6 * 0,4507 = 373,5

ЗВ4= 828,6-373,5 = 455,1

А5= 455,1 * 0,4507 = 205,1

ЗВ5 = 455,1-205,1 = 250,0

4.Нарахування амортизації із застосуванням кумулятивного методу

Кумулятивний метод нарахування амортизації

Рік К-ть років до кінця строку експлуатації Кумулятивний коефіцієнт Амортизація Залишкова вартість
0,333 1583,3 3416,7
0,267 1266,7 2150,0
0,200 950,0 1200,0
0,133 633,3 566,7
0,067 316,7 250,0
Усього × ×

Річна вартість амортизації = вартість, яка амортизується * кумулятивний коеф

Кумулятивний коеф. = к-ть років, що залишилися до кінця строку / суму числа років строку експлуатації (СЧР)

СЧР = 1+2+3+4+5 = 15

А = ВА * Кумул коеф

Залишкова вартість1 =Первісна вартість – Аморт

ЗВ2 =ЗВ1 – А2

ЗВ3 =ЗВ2-А3

ЗВ4 =ЗВ3-А4

ЗВ5 =ЗВ4-А5

Теперішня вартість податкової економії для альтернативних методів нарахування амортизації

Рік Ставка податку на прибу­ток DF Прямолінійний метод Метод зменшення залишкової вартості Кумулятивний метод
податкова економія PV податкова економія PV податкова економія PV
16% 0,8333 126,7 346,0 288,3 253,3 211,1
16% 0,6944 105,6 206,7 143,5 202,7 140,7
30% 0,5787 164,9 211,1 122,2 285,0 164,9
30% 0,4823 137,4 115,0 55,5 190,0 91,6
30% 0,4019 114,5 62,7 25,2 95,0 38,2
Усього 649,1 634,7 646,6

Податкова економія = Сума амортизації (кожного методу) * рівень оподаткування прибутку

PV = DF * податкову економію (кожного методу)

Відповідь: Як свідчать дані табл., із трьох альтернативних методів нарахування амортизації найбільш вигідним для підприємства методом, який дозволяє максимізувати сукупну теперішню вартість ефекту податкової економії і вартість бізнесу у цілому, є прямолінійний метод.8008563300294725.html
8008621688214683.html

8008563300294725.html
8008621688214683.html
    PR.RU™