При польоті на висоті круга.

Нпр. = Нкр. – (±DНсум.)

DНсум. = DНі + DНа

При польоті на висоті круга температурну помилку не враховують, тому що при установленні висоти польоту по кругу враховується мінімальна температура повітря на аеродромі, відзначена за багаторічний період спостереження.

Приклад:

Висота польоту по кругу Нкр. = 400м,

Значення поправок дорівнюють; DНі = -20м, DНа = -50м.

Визначити приладову висоту.

Рішення:

Нпр. = Нкр. – (±DНі) – (±DНа) = 400 – (-20) – (-50) = 470м.

б) Розрахунки висоти польоту, якщо на висотомірі встановлено мінімальний тиск приведений до рівня моря;

Розрахунок висоти виконується при польоті ЛА по маршруту нижче нижнього ешелону. Для польоту по маршруту нижче нижнього ешелону переведення шкали тиску барометричного висотоміра з аеродромного тиску на мінімальний атмосферний тиск, приведений до рівня моря, виконується при виході ЛА з круга польотів над аеродромом на курс прямування.

При підході до аеродрому на висоті нижче нижнього ешелону переведення шкали тиску барометричного висотоміра з мінімального атмосферного тиску, приведеного до рівня моря на аеродромний тиск, виробляється перед входом ЛА в круг польотів над аеродромом за вказівкою органа УПР аеродрому.

При наборі заданого ешелону повітряним судном, що виконувало політ по маршруту нижче нижнього ешелону, переведення шкали тиску барометричного висотоміра з мінімального атмосферного тиску, приведеного до рівня моря, на стандартний тиск, виробляється на висоті переходу, що повідомляється екіпажу органом УПР, який здійснює безпосереднє керування його польотом.

Висотою переходу у такому випадку, як правило, є найбільша висота польоту по маршруту нижче нижнього ешелону (у даному районі).

При зниженні ЛА з ешелону до висоти польоту по маршруту нижче нижнього ешелону переведення шкали тиску барометричного висотоміра зі стандартного тиску на мінімальний атмосферний тиск, приведений до рівня моря, виробляється при перетинанні нижнього ешелону, що повідомляється екіпажу органом УПР, який здійснює безпосереднє керування його польотом.
DНсум.

ΔНтемп.

Ніст.

Нпр.

Нточ.пр. Набс.

Нвипр. = Набс.

ΔНпер.

Рівень моря (Рприв.мін.) Нрел.

Нпр. = Ніст. + ΔНпер. + Нрел. - DНтемп. - DНсум.

Приклад.

Визначити висоту польоту по приладу, якщо задана істинна висота польоту

Ніст = 200м, DНсум. = - 50м, Нрел. = 150м, DНпер. = 20м, температура біля землі в точці мінімального тиску t0 = - 10°. На шкалі висотоміра встановлено тиск, приведений до рівня моря Ро = Рпр. мін.

Рішення.

1. Набс. = Ніст. + ΔНпер.+ Нрел. = 200 +150 + 20 = 370м.

2. Нточ.пр. = Набс. - ΔНтемп. = 370 – (-31) = 401м

ΔНтемп. = (-10 - 15)/300*370 = - 31

3. Нпр. = Нточ.пр. - ΔНсум. = 401 – (-50) = 451м

ЗАДАЧА НАСАМОПІДГОТОВКУ № 3

На шкалі барометричного висотоміра встановлено мінімальний атмосферний тиск, приведений до рівня моря.


Ніст.
Нрел.
DНпер.
DНа - 20
DНі + 5
t0 + 20
Набс.
Нточ.пр.
DНтемп.
Нпр.

в) Розрахунки висоти польоту, якщо на висотомірі встановлено стандартний тиск (760 мм рт. ст.).


8008815211994071.html
8008865366727374.html

8008815211994071.html
8008865366727374.html
    PR.RU™