Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д. Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д

Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.

КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна“Фінансове право”

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВАРІАНТ №22

1. Що містить у собі структура фінансово-правової норми? Проаналізуйте та наведіть приклад.

2.Проаналізуйте порядок виконання державного бюджету України.

Розв’яжіть задачу.

Директор AT «Альянс» вніс до статутного фонду дочірнього підп­риємства «Гєрц» основні засоби AT «Альянс» — (обладнання), яке було у податковій заставі. Податковому органу цю інформацію директор товарист­ва з обмеженою відповідальністю «Альянс» не надав.

Дайте правову оцінку діям директора товариства з обмеженою відпо­відальністю «Альянс». Якими повинні бути дії директора щодо узгодження операцій з активами, які знаходяться у податковій заставі?

Дайте визначення поняття “Дотація вирівнювання “.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2011 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.

Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.

КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна“Фінансове право”

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВАРІАНТ №23

1.Проаналізуйте податки, які сплачують юридичні особи.

2. Правове регулювання державних позик, їх класифікація.

3. Розв’яжіть задачу.

Платник податків — суб'єкт підприємницької діяльності громадя­нин Петров протягом останнього року своєї підприємницької діяльності мав великі збитки, внаслідок чого у нього не було можливості своєчасно і в повному обсязі виконати свій податковий обов'язок. Водночас, він не при­пинив підприємницьку діяльність, тому що мав непогані перспективи на майбутнє. Петров звернувся до районної податкової інспекції із проханням роз'яснити йому, які є в нього інші засоби виконання податкового обов'язку. У податковому органі Петрову запропонували такі альтернативи: податковий кредит, податковий компроміс, податкове доручення.

Що це за податкові механізми і яким чином здійснюється їх регулю­вання? Чи мав право платник податків на податкове роз'яснення у районній податковій інспекції? Які податкові механізми слід застосувати в цій ситуації?

4.Дайте визначення поняття “Фінансово-правові санкції”

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2011 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.

Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.

КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна“Фінансове право”

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВАРІАНТ №24

1.Проаналізуйте принципи бюджетної системи України.

2. Визначте порядок надання міжбюджетних трансфертів.

Розв’яжіть задачу.

Юридична особа «Тюльпан» здійснювала підприємницьку діяль­ність з вирощування і продажу садових квітів. Після двох років роботи юридична особа «Тюльпан» вирішила розширити мережу своєї організації і створила дві філії без статусу юридичної особи — «Конвалія» і «Лілія». Фі­лії «Конвалія» і «Лілія» мали окремі банківські рахунки, вели окремий об­лік своєї діяльності і складали баланс, але філія «Конвалія» була розташова­на на території іншої територіальної громади, ніж юридична особа, а філія
«Лілія» була розташована на одній території із юридичною особою.

Яким чином у таких ситуаціях буде обчислюватись і сплачуватись податок на прибуток? В якому випадку філія без статусу юридичної особи виступає самостійним платником податку на прибуток? Який правовий ре­жим оподаткування, обліку та звітності буде застосовуватись до філій «Конвалія» і «Лілія»?

4.Дайте визначення поняття “Фінансові правовідносини”

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2011 р.

Зав. каф. _______ к.е.н., проф. Данілов О.Д.

Викладач: ст.викладач ___________ Менів Л.Д.


КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра ФІНАНСІВ

Дисципліна“Фінансове право”

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ВАРІАНТ №25

1.Поняття, принципи, джерела податкового права, податкові норми, податкові правовідносини.

2.Предмет та метод фінансового права.

Розв’яжіть задачу.

Фізична особа- підприємець, що має у власності земельну ділянку і використовує її для зайняття підприємництвом відмовився сплатувати земельний податок в розмірах , передбачених законодавством, мотивуючи тим, що останній рік він не використовує цю земельну ділянку і вона йому не приносить прибуток.

1.Хто звільняється від сплати земельного податку?

2.Що є підставою для нарахування земельного податку?

3.Чи заслуговують на увагу доводи підприємця відповідно до чинного законодавства?

4.Дайте визначення поняття “Позабюджетні фонди”

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ____ від ____ серпня 2011 р.


8010505721522071.html
8010555813495496.html

8010505721522071.html
8010555813495496.html
    PR.RU™