С т а т т я 5  

С т а т т я 5

Генеральні консульства, консульства, віце-консульства,
консульські агентства очолюються відповідно генеральними
консулами, консулами, віце-консулами, консульськими агентами.
Консульські агенти призначаються на посади, передбачені частиною
другою статті 12 Закону України "Про дипломатичну службу"
( 2728-14 ).

Консульські функції виконуються також дипломатичними
представництвами України, для чого в їх складі можуть утворюватися
консульські відділи на чолі з генеральними консулами, консулами.
( Стаття 5 в редакції Указу Президента N 474/2002 ( 474/2002 ) від
21.05.2002 )

С т а т т я 6

Місцезнаходження консульської установи, її клас і
консульський округ визначаються Міністерством закордонних справ
України за погодженням з державою перебування.

С т а т т я 7

Консульська установа має печатку із зображенням Державного
Герба України і назвою консульської установи українською мовою.

( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )

С т а т т я 8

Консульська установа має право встановлювати на будинку,
зайнятому нею, щит з Державним Гербом України і назвою
консульської установи українською мовою і мовою держави
перебування.

( Стаття 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )

С т а т т я 9

Консульська установа має право піднімати Державний Прапор
України на будинку консульської установи.

Консул України має право піднімати Державний Прапор України
на своїй резиденції та засобах пересування.

( Стаття 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )

Глава II
Персонал консульських установ. Порядок
виконання консульських функцій

С т а т т я 10

Консульські посадові особи і консульські службовці, яких
направлено в установленому порядку в довготермінове відрядження, є
працівниками дипломатичної служби України.( Стаття 10 в редакції Указу Президента N 474/2002 ( 474/2002 )
від 21.05.2002 )

С т а т т я 11

Консул при призначенні на посаду одержує від Міністерства
закордонних справ України письмове повноваження - консульський
патент, і приступає до виконання своїх обов'язків після одержання
дозволу держави перебування (екзекватури).

С т а т т я 12

Консул виконує функції, передбачені цим Статутом і
законодавством України.

Консул за дорученням Міністерства закордонних справ України
або глави дипломатичного представництва України в державі
перебування може виконувати і інші функції, якщо вони не
суперечать законодавству України, законодавству держави
перебування і міжнародним договорам України.


8010600136211758.html
8010663099287961.html

8010600136211758.html
8010663099287961.html
    PR.RU™